background background

Jonglënster

Eis 7 Kandidatinnen a Kandidate fir de Bezierk Osten

Den Henri Kox an d’Chantal Gary, als Spëtzekandidat*innen vum Bezierk, hun déi gréng Kandidat*innelëscht fir den Oste virgestallt. D’Altersmoyenne läit bei 43 Joer. Déi jéngste Kandidatin huet 25 Joer an déi eelste Kandidatin 65 Joer. Et ass och eng Lëscht vun der Geschlechterparitéit, wou 4 Fraen an 3 Männer fir d’Chamberwalen untrieden.

 1. Henri Kox (Spëtzekandidat), Minister fir Logement a bannenzeg Sécherheet, 62
  Joer, Réimech
 2. Chantal Gary (Spëtzekandidatin), Deputéiert, Geografin, 35 Joer, Wuermer
 3. Fernande Klares-Georgen, Gemengeréitin, Pensionéiert Educatrice, 65 Joer,
  Betzder
 4. Christophe Origer, Gemengerot, Jurist, 30 Joer, Iechternach
 5. Max Pesch, Gemengerot, Schoulmeeschter, 37 Joer, Bech
 6. Amy Winandy, Co-Spriecherin déi jonk gréng, Studentin, 25 Joer, Jonglënster
 7. Carole Zeimetz, Gemengeréitin, Kinésithérapeuthe, 48 Joer, Iechternach
Separateur

Henri Kox et Chantal Gary, en tant que têtes de liste de la circonscription, ont présenté la liste des candidates et candidats vert.e.s pour l’Est. La moyenne d’âge étant de 43 ans. La plus jeune candidate est âgée de 25 ans et la candidate la plus âgée en a 65. Il s’agit d’une liste paritaire, avec 4 femmes et 3 hommes engagé.e.s qui se présentent aux élections législatives.

 1. Henri Kox (tête de liste), Ministre du Logement et de la Sécurité intérieure, 62 ans, Remich
 2. Chantal Gary (tête de liste), députée, géographe, 35 ans, Wormeldange
 3. Fernande Klares-Goergen, conseillère communale, éducatrice retraitée, 65 ans, Betzdorf
 4. Christophe Origer, conseiller communal, juriste, 30 ans, Echternach
 5. Max Pesch, conseiller communal, instituteur, 37 ans, Bech
 6. Amy Winandy, Co- porte-parole déi jonk gréng, étudiante, 25 ans, Junglinster
 7. Carole Zeimetz, conseillère communale, kinésithérapeute, 48 ans, Echternach
Separateur
Weider Informatiounen / Plus d’infos